Cromlegert slitegods

Stål er en jernlegering som er tilsatt med mer enn 0,1 % karbon. Stål deles inn i tre hovedtyper; konstruksjonsstål, rørstål og finkornet stål. Konstruksjonsstål benyttes blant annet til broer, stålskjeletter og støttkonstruksjoner. Det er en relativt billig, ulegert ståltype med lavt innhold av karbon. Karboninnhold i konstruksjonsstål overstiger sjelden 0,5 %. I de fleste tilfeller vil karboninnholdet ligge på ca. 0,28 %. Konstruksjonsstål finner man i to typer; ubehandlet og værbestandig. Værbestandig stål har alltid en liten tilsetning med krom, kobber og nikkel. Det gir stålet et beskyttende korrosjonssjikt på overflaten. Sammen med ett strøk maling gir dette en god beskyttelse mot omgivelsene, både innedørs og utendørs, i mange år. Ubehandlet konstruksjonsstål inneholder ingen andre legeringer og egner seg derfor best til innendørsbruk.

Legeringer

Når man blander forskjellige metaller, kalles det en legering. Rustfritt stål er for eksempel en legering av jern, krom og typisk nikkel. Metaller og legeringer vurderes ut fra hva de skal brukes til, og om det er en sunnhetsrisiko ved denne anvendelsen. Alle legeringer skal overholde de generelle krav i lovgivningen om at fødevarekontaktmaterialer ikke må avgi stoffer til fødevarene i mengder, som kan være helseskadelig. Vanlig karbonstållegeringer er ekstremt sensitive for korrosjon, så stål blir derfor gjerne legert med krom opp til rustfritt stål med formålet om å passivisere stålet. Passiviseringprosessen gjør at stålet blir motstandsdyktig mot korrosjon under de aller fleste forhold. Beskyttelsen oppnås ved at det formes et oksidsjikt på stålets overflate som motvirker korrosjonsprosessen, mens karbonet gjør stålet sterkere ved å legge seg interstitielt, det vil si mellom jernatomene, i krystallgitteret. Dermed hindrer karbonet jernatomene i å gli fra hverandre. Karbonatomene vil også påvirke fasetransformasjonene i metallet, slik at stålet blir mer herdbart. Herdbarhet på stålet styres via en kompleks avkjølingsprosess. Ved å herde stålet, øker man stålets evne til å motstå ytre slitasje. Så lenge stålet ikke blir sprøtt, øker slitasjemotstanden med økende hardhet. Typisk slitegods med legeringer som dette er for eksempel plogskjær og skuffer på lastebiler og dozere. Alt slitegods som brukes av maskinindustrien er i dag overflatebehandlet på denne måten. Den beste kombinasjonen er stor hardhet i overflaten kombinert med en seig, ikke herdet, kjerne i stålet. På den måten oppnår man optimal brukstid på slitegodset. Krom brukes i en rekke ulike legeringer, men er mest kjent som legering for det vi kaller rustfritt stål. Stål oppnår motstandskraften mot korrosjon når legeringen inneholder mer enn 10,5% krom. Når krominnholdet i legeringen overstiger 10,5 % dannes det en tynn overflatehinne på stålet som beskytter det underliggende stålet mot oksidering grunnet vær og slitasje. Det ytre sjiktet på stålet som består av kromoksid, er bare noen nanometer tykt og usynlig for det blotte øye. Dersom stålet skades, vil det beskyttende laget gjenoppbygges svært raskt, forutsatt at det finnes oksygen tilgjengelig i omgivelsene hvor stålet er oppbevart. Den vanligste måten å øke den kjemiske motstandskraften i rustfritt stål, er ved å øke prosentgrad av krom i legeringen. En annen, og rimeligere, måte å oppnå samme resultat er ved å minske kullinnholdet i legeringen. Prosessen med å redusere kullinnhold er rimeligere enn å øke innhold av krom, men det er en mer tidkrevende prosess og det er begrensninger for hvor høy grad av kjemisk motstand man kan oppnå. Kromlegert stål, som ikke har et krominnhold på over 14 %, kan ikke maskinpoleres opp til grad av høypolert rustfritt stål.

Ulike typer

Det produseres i dag mer enn tusen ulike typer rustfritt stål for kommersiell bruk. Alle med sine unike egenskaper og bruksområder. De ulike typene deles i mindre grupper av rustfrie ståltyper, alt etter bruksområde og kjemisk struktur på stålet. Rustfritt stål ble oppfunnet av Harry Brearley i 1912. Under eksperimenter med ulike legeringer til kanonrør, oppdaget han at jern med kromlegering ikke rustet.

 

Privacy Policy