Støperi AS Norge

Velkommen til Støperi AS sin hjemmeside. Støperi AS ble grunnlagt av Peder S. Kallstad i Trondheim i 1959 og er en av landets eldste bedrifter innen handel med jernvare og metall, som også driver eget støperi og produksjon. Vi er i dag en totalleverandør innen jern og metall, og vår produksjonshall er beredt på alle typer oppdrag, både store og små. Hos oss blir alle kunder møtt av dyktige fagfolk med vilje og ønske om til å levere god service. Vi er stolte over å alltid har det nyeste av teknologi- og kommunikasjonsløsninger, for slik kan vi yte pålitelig, personlig og effektiv distribusjon over selv store avstander. Støperi AS har et godt utviklet distribusjonsnettverk og leverer ukentlig varer over hele landet. Jern og metall har alltid vært en viktig del av menneskets utvikling, og første gang jern ble fremstilt i Norge var omkring mid­ten av førromersk jernalder, altså rundt år 300–400 f.Kr. Den gang ble jern framstilt ved hjelp av myrmalm, enkle smelteovner og hardt arbeid. I dag er jernproduksjon mye enklere og vi har utviklet en rekke nye legeringer og bruksområder. Ved produksjonshallen vår i Trondheim har vi behandlet de fleste typer jern og utviklet mange tusen ulike konstruksjoner for kunder over hele Norge. Ved Støperi AS jobber alle ut fra vårt felles mål om å alltid levere kvalitet i alle ledd, gjennom bruk av gode kvalitetsstyringssystemer og tydelige, interne rutiner. Alt arbeid skjer under trygge forhold og på en måte som ivaretar og fremmer helse og sunt arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Hensyn til miljø og omgivelser har alltid vært sentralt i alt vårt arbeid, ikke bare i produksjonshallen. Vi er stolte av å være et av meget få støperier i Norge som har oppnådd å bli svanegodkjent for vårt fokus på miljø og gode, trygge rutiner.

NTNU Samarbeid

Jern regnes som det viktigste metallet i den industrialiserte verden, og er følgelig det metallet det produseres mest av. Det henger sammen med at jern har høy styrke og dessuten er rimelig å produsere. Masovnene som brukes i tradisjonell jernproduksjon er utrolig effektive og veldig billige i drift. Til gjengjeld er miljøkostnadene høye. Stålproduksjonen utgjør en av de største kildene for CO2-utslipp i verden. Ved støperiet i Trondheim har vi alltid tatt vårt miljøansvar alvorlig og sammen med NTNUs Institutt for materialteknologi jobber vi med lovende eksperimenter med å framstille jern helt uten utslipp av klimagasser. I kampen for å beskytte jordkloden mot skadelige utslipp av klimagasser, kan dette bli et bidrag som monner. Vi eksperimenter med forskjellige former for elektrolyse. Metoden brukes i produksjon av aluminium og flere andre metaller, som kobber, sink, nikkel, magnesium og kobolt. Således er det ikke snakk om ny teknologi, men det ingenting i veien for å anvende elektrolyse også til jernproduksjon. Prosessen består i å spalte mineralforbindelser ved hjelp av elektrisk strøm. Utfordringen er at denne metoden er ekstremt mye dyrere enn tradisjonelle produksjonsmetoder. Vi vil fortsatt jobbe for å begrense vårt eget utslipp og håper våre kunder og oppdragsgiver vil vurdere å gjøre det samme.

Totalleverandør

Industrien i Norge benytter seg hver dag av en lang rekke metallprodukter, være det seg konstruksjonsstål, støpejern, aluminium, kobber, kunststoffer, gummikeramikk, sliteplater etc. Støperi AS er stolte av å til enhver tid ha mer enn 30 ulike typer metall på lager. Dette gjør at vi enkelt og raskt kan betjene de aller fleste henvendelser. Vi kan levere alle typer stål- og jernprodukter til alle typer industri.  Vi har erfaring med prosjekter i alle størrelser, og kan via vårt distribusjonsnettverk, levere varer raskere enn de fleste av våre konkurrenter over hele landet.

Privacy Policy